Firma, dla której priorytetem jest pracownik

Comporia Group jest lokalnym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Południowej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Zatrudnia ponad 1000 pracowników. Jest firmą notowaną na giełdzie nowojorskiej NASDAQ. Firma włącza się intensywnie w życie społeczności lokalnych, sponsoruje wiele organizacji non-profit, ale także kładzie duży nacisk na zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników.

Ważną cechą Comporii jest budowanie kultury pracy zespołowej. Chodzi o to, by każdy pracownik w firmie miał szansę przyczynić się do jej rozwoju. Służy temu np. dwukierunkowa komunikacja wewnątrz firmy. Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia swoich uwag i sugestii bezpośrednio do Prezesa Zarządu za pośrednictwem firmowego Intranetu. Powstał specjalny komitet, który ocenia nowe pomysły i produkty, a każdy z nich jest rozpatrywany i podlega dalszemu opracowywaniu, Pracownicy zapraszani są do różnych komisji firmowych zajmujących się np. problemami operacyjnymi, zadowoleniem klienta czy bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Priorytetem Comporii jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Firmowe programy i szkolenia przekraczają wymagania OSHA (Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Comporium oferuje pracownikom szeroki wachlarz programów ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, w tym targi zdrowia, gry zespołowe, grupy kontroli wagi, szczepienia przeciw grypie i sesje na różne tematy zdrowotne . Od 2005 roku firma do funkcjonujących programów zdrowotnych dołącza program „Wellness”. Program ten obejmuje indywidualne spotkania z pielęgniarką oraz dostarczanie informacji o zdrowym trybie życia i profilaktyce.

W Comporii  kompleksowo rozwiązano system szkoleń i rozwoju dla każdego pracownika. Osobisty Plan Rozwoju pozwala każdemu pracownikowi efektywnie wykorzystywać możliwości zawodowe oraz określić kierunki dalszego rozwoju. Regularnie spotyka się specjalna komisja, która rozwiązuje problemy związane z następstwem liderów oraz wyszukuje i kieruje karierą pracowników o wysokim potencjale.

Comporia dba również o rodziny pracowników. Członkowie rodzin są mile widziani na imprezach firmowych i mają dostęp do usług wspierania pracowników, w tym doradztwa psychologicznego, prawnego i finansowego. Firma stara się pomagać rodzicom oraz w opiece nad osobami starszymi. Umożliwia swym pracownikom w czasie płatnym skorzystanie ze zwolnienia związanego z wizytą u lekarza lub wywiadówką.

Troska o pracownika przekłada się na korzyści finansowe firmy. Koszty firmy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosły tylko o 14% w ciągu trzech lat, w porównaniu z 36% wzrostem kosztów medycznych w tym samym okresie. Zachorowalność w Comperii jest poniżej średniej w stanie. Firma odprowadza także niższe składki ubezpieczeniowe. Przeciętny pracownik pracuje w Comporii 10 lat, a dobrowolne zwolnienia z pracy sięgają jedynie 2.3%.

Źródło: http://www.apaexcellence.org

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony