Mindfulness - technika radzenia sobie ze stresem

Coraz więcej firm w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej wprowadza dla swoich pracowników, w ramach programów przeciwdziałania stresowi w pracy, zajęcia z mindfulness. Technika ta jest uznawana za bardzo skuteczną metodę redukcji stresu. Programy mindfulness wdrożyły dla swoich pracowników takie korporacje, jak Apple Computer, Yahoo!, Google, Deutsche Bank, Procter & Gamble czy Starbucks. Zajęcia oparte na tej technice dostępne są również w Polsce.

Jak podaje na swojej stronie internetowej Polskie Towarzystwo Mindfulness, termin ten  jest tłumaczony w języku polskim jako uważność lub uważna obecność. Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Jest sztuką świadomego życia. Polega na rozwijaniu umiejętności pełnego skupiania uwagi na tym, co się w danej chwili, tu i teraz doświadcza (doznaniach, myślach i emocjach).

Maria van Balen - dyrektor zarządzająca założonego przez nią w 2002 r. stowarzyszenia Organisation for Psychosocial Oncology oraz coach, trener  i nauczycielka mindfulness - określa mindfulness jako naukę przełączania pomiędzy działaniem a refleksją z delikatnością i uwagą. Daje ono poczucie większego zrelaksowania, mniejszego obarczenia. Dzięki temu zyskuje się szerszą perspektywę, nowe spojrzenie na wiele kwestii. Jest się bardziej twórczym i efektywnym.

Zdaniem Marii van Balen, osoby które praktykują mindfulness w pracy, zauważają, że poprawia się ich umiejętność komunikowania, mają dużo spokojniejsze i bardziej wyważone reakcje na sytuacje stresowe. Dużo lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy, zauważają poprawę w pracy zespołowej i umiejętność myślenia w sposób dużo bardziej kreatywny. Proste ćwiczenia, jak kilka minut w skupieniu przed rozpoczęciem spotkania, zwykle prowadzi do lepszej koncentracji na konkretnym zadaniu do wykonania, bardziej precyzyjnej komunikacji i podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

„W Holandii wiele firm rozpoczęło projekty pilotażowe, które są skierowane do pracowników cierpiących z powodu stresu. Widząc rezultaty, są zmotywowane i chętnie wprowadzają mindfulness do swojej kultury organizacyjnej” – twierdzi Maria van Balen.

Rośnie liczba firm wdrażających mindfulness w odpowiedzi na rosnący stres i napięcia w miejscu pracy. Rosnąca liczba przepracowanych i zestresowanych pracowników używa mindfulness, aby poprawić jakość swojego życia i zadbać o równowagę. Wiele firm oferuje bezpłatne zajęcia na terenie firmy. Wśród takich firm wymienić można: Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo!, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Starbucks lub AstraZeneca Pharmaceuticals.

Źródła:

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony