Problemy pracowników ze zdrowiem psychicznym kosztują brytyjską gospodarkę 70 mld funtów rocznie

Wysoki poziom stresu oraz kultura wielogodzinnej pracy w Wielkiej Brytanii doprowadziły do tego, że odsetek pracowników z problemami psychicznymi jest wyższy niż w jakimkolwiek innym kraju o wysokim poziomie rozwoju – takie wnioski wynikają z niedawno opublikowanego raportu OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jak wynika z raportu Mental Health and Work: United Kingdom, straty dla brytyjskiej gospodarki, powstałe na skutek problemów pracowników związanych ze zdrowiem psychicznym, wynoszą ok. 70 mld funtów rocznie. Spośród osób ubiegających się o rentę, aż 40% stanowią chorzy skarżący się na dolegliwości natury psychicznej.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat warunki pracy w Wielkiej Brytanii w wielu miejscach uległy pogorszeniu na skutek dłuższego czasu pracy oraz złego zarządzania. Najczęstszą przyczyną problemów ze zdrowiem psychicznym było bezrobocie oraz brak możliwości znalezienia pracy. Przyczyną napięć prowadzących do chorób psychicznych są także problemy pracowników z kierownictwem, zmiany w środowisku pracy oraz zbytnie obciążenie obowiązkami.

Raport zaleca pracodawcom, aby prowadzili badania pracowników pod kątem depresji i lęków.

Źródło: http://www.telegraph.co.uk

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony