Polacy sięgają po alkohol, by się zrelaksować lub odreagować stres

Problemy związane ze stresem w pracy niosą określone skutki społeczne. Analizując negatywne konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu warto wziąć pod uwagę fakt, że dla 65% Polaków głównym powodem, dla którego sięgają po alkohol jest stres i związana z tym konieczność zrelaksowania.

Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego opublikował raport pt. „Wpływ społeczno-gospodarczy branży spirytusowej w Polsce 2011-2012”. W raporcie tym przytoczone są wyniki ankiet przeprowadzonych przez różne instytucje badawcze.

Na pytanie „Z jakiej okazji spożywał(a) Pan(i) alkohol?” aż 65% respondentów udzieliło odpowiedzi „dla relaksu/odstresowania”. Na kolejnym miejscu wskazano „zachęcili mnie do tego znajomi” – 15%, „urodziny” – 10%, „święta” – 6%.

Problem ten jest o tyle istotny, gdyż pije alkohol 78% Polaków. Sięgamy przede wszystkim po piwo (99 litrów na osobę), następnie po wódkę (8 litrów) i wino (6 litrów na statystycznego Polaka). Połowa badanych spożywała alkohol ze znajomymi, a aż 22% piło go samotnie, najczęściej (67%) w domu.

Aż 18% mężczyzn spożywa alkohol powyżej limitów bezpiecznej konsumpcji alkoholu przyjętej przez WHO, a więc więcej niż 10 standardowych jednostek alkoholu (SJA) w tygodniu lub 4 SJA jednorazowo. Standardową jednostkę alkoholu stanowi 250 ml piwa lub 100 ml wina lub 30 ml wódki.

Według danych PARPA z 2012 r. w Polsce jest ok. 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu, co stanowi 2% populacji. 5–7% społeczeństwa pije w sposób szkodliwy, a więc taki, który powoduje szkody zdrowotne. Mogą one przybierać formę szkód somatycznych, ale nie występują objawy uzależnienia.

Pod względem spożycia alkoholu Polska zajmuje 19. miejsce w Europie. Liderami spożycia są mieszkańcy Luksemburga, Czech i Łotwy. Powyżej unijnej średniej piją mieszkańcy krajów zachodnich: Francji, Austrii i Niemiec. Średnie spożycie alkoholu w Europie to 10,7 litra czystego alkoholu na mieszkańca.

Pod względem ryzykownego spożywania alkoholu Polska w Europie zajmuje również 19 miejsce. Na pierwszym miejscu jest Grecja, następnie Austria i Bułgaria. Wyprzedzają nas praktycznie wszystkie kraje zachodniej Europy poza Włochami, Portugalią i Hiszpanią.

Źródło: http://pps.waw.pl/raport2012

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony