Absencja pracownicza w Kanadzie

Kanadyjski pracownik w 2011 roku przeciętnie 9,3 dni spędzał na zwolnieniu lekarskim. Koszt tych nieobecności dla gospodarki Kanady szacuje się na 16,6 miliarda dolarów. Mimo takich strat jedynie 46 procent pracodawców podejmuje jakiekolwiek kroki, aby zbadać przyczyny absencji.

Raport Conference Board of Canada – organizacji pozarządowej zajmującej się badaniem i analizowaniem trendów ekonomicznych pokazuje kilka znaczących trendów w analizie tych nieobecności.

I tak:

  • Pracownicy w przedziale wiekowym 55 do 64 brali średnio 13,2 dni zwolnień lekarskich, natomiast w wieku 20-24 lata – 5,9 dni.
  • Największy wskaźnik zwolnień miała prowincja Saskatchewan (11 dni) – najniższy Alberta (7,9).
  • Kobiety częściej przebywały na zwolnieniu (11,7 dni) niż mężczyźni (7,7 dni).
  • Pracownicy sektora publicznego przebywali dłużej na zwolnieniu (12,9 dni) wy niż pracownicy sektora prywatnego (8,2 dni).
  • Członkowie związków zawodowych byli nieobecni dłużej (13,2 dni) niż pracownicy, którzy nie są zrzeszeni w związkach (7,5 dni).
  • Największe nieobecności odnotowuje się w sektorze ochrony zdrowia.

Ekspertka zajmująca się problemem nieobecności w pracy, Nicole Stewart, wyjaśnia, że w wielu wypadkach umowy związkowe pozwalają szerzej korzystać ze zwolnień, a pracownicy sektora publicznego mają większą świadomość swoich uprawnień do wykorzystywania zwolnień niż pracownicy sektora prywatnego.

Jako przyczynę wysokiej liczby zwolnień w sektorze ochrony zdrowia ekspertka podaje m.in. brak pracowników, duże obciążenie pracą oraz silny stres.

Badania potwierdzają, że tam gdzie środowisko pracy jest lepsze dla pracownika – absencja maleje. Jest to wyraźny sygnał dla przedsiębiorstw, że poprawa warunków pracy i aktywne zaangażowanie w poprawę samopoczucia pracowników przynosi efektywne korzyści ekonomiczne.

Źródło: cbcnews.com

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony