Streszczenia wyników badań wykonanych w ramach projektu ''Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy''

Na Portalu Obserwatorium Ryzyka Psychospołecznego w dziale „Dokumenty do pobrania” zamieszczamy streszczenia wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne  - projekt badawczy”.

Wyniki obejmują raport główny oraz raporty z badań 15 branż.

Dokumenty w formacie PDF do pobrania znajdują się tutaj.

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony