Co to jest stres?

Początku badań nad stresem należy szukać w pracach z zakresu fizjologii i endokrynologii. Odwołując się do tych biologicznych źródeł zainteresowania stresem, zjawisko to można potraktować jako fizjologiczną reakcję na zagrożenia, której funkcją jest stworzenie warunków przetrwania organizmu. Można więc powiedzieć, że stres przygotowuje organizm do radzenia sobie z niebezpieczeństwem. Tę reakcję organizmu wobec niebezpieczeństwa nazwano reakcją „walki lub ucieczki”.

Reakcja „walcz lub uciekaj” traktowana jest jako mobilizacja organizmu, który w odpowiedzi na spostrzegane zagrożenie przygotowuje się do aktywności mięśniowej, niezbędnej zarówno podczas ucieczki jak i walki.

Dzięki uwalnianej z rdzenia nadnerczy adrenalinie i noradrenalinie możemy obserwować:

  • wzmożoną akcję serca,
  • przyspieszony oddech,
  • wzrost napięcia mięśni szkieletowych,
  • odpływ krwi z trzewi i skóry.

Jak podkreślał wybitny badacz stresu Hans Selye, organizm musi „nauczyć” się odpowiednio reagować na różne trudne i nieprzewidywalne sytuacje, które wiążą się z dużym wysiłkiem (mobilizacją sił) dla organizmu. Ta nauka jest możliwa dzięki „treningowi”, jakiemu poddawany jest organizm podczas trwania reakcji stresowej.

Selye uważał, że stres niekoniecznie musi prowadzić do szkody, dlatego odróżniał stres konstruktywny od destruktywnego. Uważał on, że aktywacja pod wpływem stresu może być siłą motywującą.

Stres jest zjawiskiem, w którego przebieg zaangażowany jest układ nerwowy, hormonalny i krwionośny. Można więc powiedzieć, że opisując stres nie można zapominać o jego fizjologicznej naturze.

Pojawia się jednak pytanie: jak to się dzieje, że niektóre osoby stresują się, a niektóre pozostają „spokojne”  w tej samej sytuacji? O tym decydują między innymi różnice indywidualne, które czynią każdego z nas niepowtarzalną jednostką. Ten aspekt „indywidualności” podkreślany jest przez psychologów.

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony