Co to jest stres?

Początku badań nad stresem należy szukać w pracach z zakresu fizjologii i endokrynologii. Odwołując się do tych biologicznych źródeł zainteresowania stresem, zjawisko to można potraktować jako fizjologiczną reakcję na zagrożenia, której funkcją jest stworzenie warunków przetrwania organizmu. Można więc powiedzieć, że stres przygotowuje organizm do radzenia sobie z niebezpieczeństwem. Tę reakcję organizmu wobec niebezpieczeństwa nazwano reakcją „walki lub ucieczki”.

Czytaj więcej...

Zagrożenia w środowisku pracy

Mówiąc o „zagrożeniu” mamy na myśli każdy czynnik, który może spowodować wystąpienie szkody. Powszechnie przyjęto podział na zagrożenia fizyczne (biologiczne, biomechaniczne, chemiczne i radiologiczne) i psychospołeczne. Co stanowi kryterium tego podziału? Podział ten opiera się na sposobie oddziaływania zagrożeń na człowieka.

Czytaj więcej...

Konsekwencje narażenia na psychospołeczne zagrożenia zawodowe

Zagrożenia psychospołeczne (stresory) stanowią potencjalne źródło stresu, a stres (utrzymujący się w czasie) zazwyczaj prowadzi do szkody (uszczerbku).  Szkoda, jako skutek działania zagrożeń może mieć charakter fizyczny, psychiczny i społeczny.

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony