Badane branże

Streszczenie wyników badań wykonanych w ramach projektu dla 15 branż

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu "Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” - streszczenie wyników dla 15 branż.

Czytaj więcej...

Badanie pilotażowe dot. zagrożeń psychospołecznych w 15 sektorach gospodarki (fragmenty raportu)

Badanie pilotażowe przeprowadzono na grupie 756 osób reprezentujących piętnaście sektorów gospodarki polskiej. Za pomocą ankiety socjodemograficznej zebrano informacje, które umożliwiły charakterystykę badanej grupy ze względu na takie cechy jak płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny i cechy odnoszące się do funkcjonowania w środowisku pracy, takich jak forma zatrudnienia, zajmowane stanowisko pracy, staż pracy czy status formalny.

Czytaj więcej...

Skala Ryzyka Psychospołecznego - stanowiska charakterystyczne dla branż

Respondentem badań może być tylko osoba na stanowisku wykonawczym, charakterystycznym dla branży. Nie może to więc być osoba np. z obsługi administracyjnej firmy.

Podajemy w tym miejscu stanowiska charakterystyczne dla poszczególnych branż (tłustym drukiem zaznaczono szczególnie wskazane do badania).

Czytaj więcej...

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony