Stres w pracy? Nie, dziękuję! – nowa kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA rozpoczęła realizację dwuletniej ogólnoeuropejskiej kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”. Głównym celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, kierowników oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami.

Czytaj więcej...

Partnerzy społeczni będą wspólnie walczyć ze stresem w pracy

7 lutego 2014 roku centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców - NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rzemiosła Polskiego - zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. W minionych dniach nastąpiło zakończenie procesu formalnego zatwierdzenia porozumienia.

Czytaj więcej...

Sprawy dotyczące mobbingu w polskich sądach

Od 2004 roku obowiązują w Kodeksie pracy zapisy dotyczące mobbingu. Statystyki przekazują jednak bardzo niekorzystny dla pracownika obraz: szansa na wygranie takiej sprawy przed polskim sądem kształtuje się na poziomie kilku procent. Co więcej: z roku na rok odsetek wygranych spraw spada.

Czytaj więcej...

Czego boją się polscy pracownicy przy zmianie pracy?

Portal praca.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę, zadając im pytanie: „Czego najbardziej boisz się zmieniając pracę?” Okazuje się, że najbardziej dominującą jest obawa przed niepodołaniem nowym obowiązkom.

Czytaj więcej...

Przykład dobrych praktyk w zakresie poprawy samopoczucia pracowników: zakłady mleczarskie Rodda’s

Zakłady mleczarskie Rodda’s to lokalna rodzinna firma w Kornwalii (południowo-zachodnia część Wielkiej Brytanii) zatrudniająca ok. 150 osób. Szef HR firmy Dawn Hedger zainicjował program poprawy samopoczucia pracowników w miejscu pracy. Program odniósł sukces, a jego wymiernym skutkiem było obniżenie absencji pracowniczej zdecydowanie poniżej średniej krajowej.

Czytaj więcej...

Przeżywasz stres? Zagraj na smartfonie

Zestresowany posiadacz smartfona, który przez 25 minut będzie grał na specjalnie zaprojektowanej aplikacji, znacząco zredukuje lęk  i odniesie wymierne korzyści dla swojego zdrowia psychicznego - wynika z badan opublikowanych w naukowym piśmie Clinical Psychological Science.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 19

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony