Mars Wellness - najlepszy program prozdrowotny w Europie realizowany w Polsce

Na Portalu Obserwatora Psychicznego staramy się pisać o firmach realizujących dobre praktyki w zakresie poprawy zdrowia psychicznego swoich pracowników. Powołujemy się głównie na przykłady firm zachodnich. Tym bardziej warto wspomnieć o programie realizowanym w Mars Polska, wyróżnionym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Platforma d/s zdrowia, aktywności fizycznej i diety, jako część Dyrektoriatu Generalnego d/s Zdrowia (DG SANCO ) Unii Europejskiej oceniła program Mars Wellness (Mars Central Europe Wellness Programme) najlepiej spośród 160 programów prozdrowotnych w Unii Europejskiej. Program zdobył 4,75 pkt., przy średniej 3,23 pkt. dla sektora wytwórczego.

Czytaj więcej...

O 10% wzrosła liczba pracowników amerykańskich sygnalizujących stres w pracy

Na Portalu Obserwatora Ryzyka Psychospołecznego jeszcze nie tak dawno podawaliśmy wyniki corocznych badań stresu w pracy przeprowadzanych metodą ankiety telefonicznej przez naukowców z Everest College. Wówczas podaliśmy, że w 2012 roku ok. 73 procent pracujących Amerykanów przeżywa stres w swojej pracy przynajmniej z jednego powodu. Z badań wykonanych w 2013 roku, których wyniki niedawno opublikowano, wynika, że wskaźnik ten wzrósł do 83 procent!

Czytaj więcej...

Krótkotrwały stres poprawia wydajność pamięci

Zazwyczaj postrzega się stres jako niekorzystne zjawisko, jednak to nie zawsze się sprawdza. Pewna dawka stresu jest korzystna dla organizmu, gdyż wprowadza go na optymalny poziom uwagi oraz efektywności postrzegania – twierdzi prof. Daniela Kaufer z Uniwersytetu w Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadziła ona badania, z których wynika, że ostry, krótkotrwały, ale nie przewlekły, stres prowadzi do poprawy wydajności mózgu.

Czytaj więcej...

Czynniki stresujące w pracy lekarzy dentystów

Chyba każdy z nas przeżywa stres, kiedy staje przed koniecznością wizyty w gabinecie dentystycznym. Jeżeli jednak chcemy pomóc naszemu lekarzowi, postarajmy się zachować spokój i opanowanie. Jak pokazują badania, dentyści są również narażeni na stres w miejscu pracy. Najsilniejszym, niezależnym od pracy czynnikiem stresującym dentystów są zdenerwowani pacjenci, szczególnie w trakcie podawania znieczulenia.

Czytaj więcej...

Pracownicy największej polskiej firmy energetycznej dbają o zrównoważony styl życia

Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia jest pierwszą w Polsce  jednostką naukową stworzoną przez Uniwersytet Łódzki, której celem jest popularyzowanie świadomego i odpowiedzialnego stylu życia poprzez ścisłą współpracę z biznesem. Jednym z projektów realizowanych przez Centrum jest badanie „Pracodawca witalny 2012” wykonane na zlecenie PGE GiEK S.A. i dotyczące prozdrowotnych zachowań wśród pracowników największej firmy energetycznej w Polsce.

Czytaj więcej...

Stres Polaków według sondażu Gazety Wyborczej

TNS OBOP przeprowadził na zlecenie „Gazety Wyborczej” badania na temat stresu Polaków. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najczęstszym powodem podenerwowania badanych jest sytuacja finansowa (35% odpowiedzi). Na drugim miejscu są sprawy osobiste i rodzinne (29%). Pracę, warunki i stosunki pracy wskazało jako najczęstszy powód 27% respondentów.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 19

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony