Ruch dobry na stres

Aktywność fizyczna osłabia reakcję mózgu na stresujące sytuacje – wykazały badania naukowców z USA, o których informuje pismo “Journal of Neuroscience”.

Czytaj więcej...

Mobbing w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy

Artykuł opublikowany w lokalnej gazecie o problemach pracownicy Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz jego konsekwencje (szeroki oddźwięk ze strony czytelników potwierdzający liczne nieprawidłowości) wzbudził reakcję samego Prezydenta Miasta, który  zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. Zdaniem rzeczniczki Okręgowej Inspekcji Pracy problem w mobbingu w urzędzie rzeczywiście istnieje.  Jednak o tym, czy pracodawca stosuje mobbing – może zdecydować jedynie sąd.

Czytaj więcej...

Nieetyczne zachowania w polskich firmach

Polskie firmy często lub bardzo często łamią zasady etyczne – tak twierdzi aż 74 procent respondentów badania przeprowadzonego przez Crido Taxand, Pracodawców RP i ICAN Institute. 42 procent badanych uważa, że w polskich firmach często i bardzo często dochodzi do łamania praw człowieka. Warto przytoczyć te wyniki, gdyż niosą one sporo informacji na temat zachowań polskich pracowników i pracodawców.

Czytaj więcej...

Adwokaci o mobbingu i dyskryminacji w pracy

Działania antymobbingowe i antydyskryminacyjne wymagają solidnej regulacji prawnej oraz budowania w tym zakresie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez edukację – stwierdzili uczestnicy konferencji „Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy” zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, która odbyła się 15 czerwca 2013 roku we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Przykłady dobrych praktyk promowania zdrowia psychicznego w pracy

W 2009 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  (EU-OSHA) zebrała wyniki studiów przypadków w zakresie promowania zdrowia psychicznego w pracy. Raport opiera się na zbiorze przykładów dobrych praktyk. Umieszczono w nim informacje na temat sposobów włączania  programów promowania zdrowia psychicznego w pracy w szerszą  strategię służącą poprawie i promowaniu zdrowia, bezpieczeństwa  i dobrego samopoczucia pracowników w miejscu pracy. Wiele spośród  tych studiów przypadków jest szczególnie interesujących. Ich krótkie omówienie zamnieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Badanie EU-OSHA dotyczące stresu w miejscach pracy: Polska na tle Europy

W grudniu 2012 roku, na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przeprowadzono Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W maju 2013 roku podano wyniki reprezentatywne z 31 europejskich krajów. Pozwalają one rozpoznać problemy związane m.in. z występowaniem stresu w miejscu pracy w Polsce oraz porównać ich występowanie z innymi krajami Europy.

Czytaj więcej...

Strona 8 z 19

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony