Psychoterapeuci o stresie w pracy

Problem stresu w pracy i wypalenia zawodowego nie jest obcy psychoterapeutom, do których we pierwszej kolejności przychodzą osoby dotknięte tym zjawiskiem. Psychoterapeuta zawsze koncentruje się w swojej pracy na konkretnym przypadku, niemniej można pokusić się o sformułowanie pewnych generalnych sugestii dotyczących indywidualnego sposobu radzenia sobie ze stresem związanym z pracą.

Czytaj więcej...

Jak sobie radzą ze stresem amerykańscy inwestorzy?

Najczęściej stosowaną metodą rozładowania stresu w pracy, który dopada amerykańskich czytelników portalu CFA Institute – stowarzyszenia skupiającego profesjonalnych inwestorów – jest uprawianie ćwiczeń fizycznych. Taką opcje wskazało 54% ankietowanych.

Czytaj więcej...

Serwis telefoniczny dla irlandzkich nauczycieli w problemach związanych ze stresem w pracy

Ministerstwo Edukacji w Irlandii udostępniło wszystkim nauczycielom w szkołach podstawowych i gimnazjalnych specjalne doradztwo dostępne przez cały rok 24 godziny na dobę. Ma ono na celu wsparcie nauczycieli w radzeniu sobie ze stresem w pracy. Mimo uwag, że usługa ta jest kosztowna (400 000 euro rocznie), Ministerstwo nie zamierza z niej rezygnować, mimo cięć w budżecie na edukację.

Czytaj więcej...

Deloitte tworzy sieć wsparcia dla pracowników cierpiących na problemy psychiczne

Globalnie działająca firma doradcza i audytorska Deloitte w brytyjskiej części koncernu ustanowiła dziewięciu swoich doświadczonych pracowników z najwyższego szczebla zarządzania (tzw. partnerów) Mistrzami Zdrowia Psychicznego (ang: mental health champions), którzy maja pomagać współpracownikom w ich problemach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Czytaj więcej...

Dobre praktyki: trzystopniowy program pomocy pracownikom cierpiącym na choroby psychiczne w British Telecom

W artykule Problemy pracowników ze zdrowiem psychicznym kosztują brytyjską gospodarkę 70 mld funtów rocznie informowaliśmy o wyliczeniu strat, jakie ponosi gospodarka brytyjska na skutek absencji spowodowanej problemami psychicznymi pracowników. Dane te zostały opublikowane w raporcie OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju skupiającej 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Raport, oprócz opisu problemu, wskazuje również konkretne propozycje zmian, a także krótko przedstawia  trzy brytyjskie firmy wdrażające w swoich organizacjach dobre rozwiązania. Należy do nich koncern telekomunikacyjny British Telecom.

Czytaj więcej...

Rośnie liczba rozmów związanych ze stresem w pracowniczych „telefonach zaufania”

Jak informuje Financial Times w swoim serwisie internetowym, firmy świadczące usługi doradcze dla banków, firm prawniczych, informatycznych oraz dla instytucji rządowych odnotowują wzrost telefonów związanych ze stresem w pracy.

Czytaj więcej...

Strona 3 z 19

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony